FAQ

1. Mất bao lâu để đơn hàng được xác nhận và gửi đi?
How long does it take to process an order?

Bạn vui lòng đợi từ 1 đến 2 ngày để Acohi xác nhận đơn hàng và chuyển đi. Để biết thêm chi tiết về phí ship và thời gian nhận hàng dự kiến, bấm vào đây.

Please allow 1-2 days for your order to be processed. If you have any queries upon shipping price and time, click here.

2. Làm sao để tôi biết được đơn hàng đã được xác nhận?
How do I know my order is confirmed?

Acohi sẽ gửi thư xác nhận đơn hàng đến địa chỉ email bạn đã đăng kí sau khi bạn checkout thành công.

Acohi will send you a confirmation letter to your registered email after your successful checking out.

3. Acohi có nhận ship COD (thanh toán khi nhận hàng) không?
Does Acohi offer COD (cash on delivery) shipping?

Acohi có phương thức thanh toán COD đối với tất cả các đơn hàng online.

Acohi accept COD shipping to every order.

4. Acohi có chấp nhận đổi/trả sản phẩm không?
Does Acohi accept returns and exchange?

Acohi chỉ chấp nhận đổi & trả sản phẩm trong trường hợp sản phẩm bị lỗi sản xuất. Để biết thêm thông tin về quy định đổi & trả sản phẩm, bấm vào đây.

Acohi accepts returns & exchange only if it is the fault from the manufacturer. For more information upon returns & exchange policy, click here.

5. Bảo quản sản phẩm của Acohi như thế nào?
Does Acohi have special guide on product care?

Mỗi đơn hàng đều sẽ được đính kèm hai bản hướng dẫn bảo quản sản phẩm dành cho dòng sản phẩm ốp lưng điện thoại và túi.

Two care instruction guide will be attached to every order for phone cases and bags.

6. Acohi có nhận sản xuất sản phẩm số lượng lớn theo đơn hàng không?
Does Acohi take customized manufacturation?

Để biết thêm chi tiết về đặt hàng số lượng lớn, vui lòng liên lạc qua email info@acohi.com

For more information upon customized order with large quantities, please send us an email to info@acohi.com