Terms & Conditions

TERMS & CONDITIONS

Website này được điều hành bởi Acohi. Xin vui lòng đọc kỹ các Chính Sách & Điều Khoản trước khi sử dụng và giao dịch trên website. Bạn phải hoàn toàn đồng ý với các Chính Sách và Điều Khoản nếu muốn tiếp tục sử dụng website và dịch vụ. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ phần nào trong các Chính Sách và Điều Khoản dưới đây, bạn sẽ không thể sử dụng trang web này dưới bất kỳ hình thức nào.

Lưu ý rằng trang web này được xây dựng nhằm phục vụ truy cập trên phạm vi toàn cầu đối với người sử dụng. Những thông tin và mức giá trên trang web này được áp dụng cho người sử dụng trên phạm vi toàn cầu.

Acohi có quyền thay đổi/cập nhật nội dung Chính Sách & Điều Khoản. Bạn có nghĩa vụ kiểm tra trang này nếu có thông báo thay đổi/cập nhật. Tiếp tục sử dụng trang web này có nghĩa bạn đã đồng ý với những Chính Sách & Điều Khoản Acohi đưa ra.

Mục 1 – Giao Dịch Trực Tuyến

Đồng ý với Chính Sách & Điều Khoản để sử dụng trang web và dịch vụ tại trang web, có nghĩa là bạn đồng ý:

  1. Trách nhiệm về tài chính đối với các giao dịch được thực hiện theo tên và tài khoản của bạn.
  2. Đủ tuổi theo pháp luật hiện hành để sử dụng trang web và dịch vụ tại trang web này.
  3. Không được sử dụng sản phẩm/dịch vụ của Acohi cho bất cứ hành vi vi phạm pháp luật (theo pháp luật hiện hành)

Mục 2 – Điều Khoản Chung

Acohi có quyền từ chối quyền truy cập/cung cấp dịch vụ cho bất cứ ai mà không cần phải báo trước.

Bạn đồng ý không được phát tán, bán lại, sản xuất lại sản phẩm/dịch vụ của Acohi dưới bất kì hình thức nào mà không được sự cho phép của Acohi.

Mục 3 – Giá Sản Phẩm/Dịch Vụ

Toàn bộ các mức giá đều được bằng Việt Nam Đồng (VND). Các khoản thanh toán đối với đơn hàng đi nước ngoài bằng ngoại tệ khác sẽ được quy đổi theo tỷ giá ngoại tệ tại thời điểm bạn thực hiện giao dịch.

Mục 4 – Sản Phẩm và Dịch Vụ

Một số sản phẩm nhất định sẽ có số lượng giới hạn và một số chương trình khuyến mãi sẽ không được áp dụng đối với các sản phẩm đó.

Acohi cố gắng để đưa đến bạn hình ảnh chân thật nhất của sản phẩm (chi tiết, màu sắc, kiểu dáng). Tuy nhiên, Acohi không đảm bảo màu sắc của sản phẩm sẽ đúng chính xác với màu sắc thực của sản phẩm do độ phân giải của màn hình.

Mục 5 – Khuyến Mãi

Các chương trình khuyến mãi, giảm giá được đăng tải trên trang web sẽ có một số điều kiện. Vui lòng đọc kỹ điều kiện trước khi tiến hành giao dịch sản phẩm/dịch vụ.

Một số chương trình khuyến mãi sẽ hết trước thời hạn so với dự kiến.

Mục 6 – Bảo Mật

Việc thu thập dữ liệu trên website Acohi bao gồm: họ tên, email, điện thoại, địa chỉ khách hàng, ngày tháng năm sinh. Đây là các thông tin mà Acohi cần được cung cấp để Acohi liên hệ xác nhận khi bạn sử dụng dịch vụ/giao dịch trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng. Ngoài ra, những thông tin trên sẽ được Acohi lưu trữ trong hồ sơ khách hàng. Việc lưu trữ thông tin nhằm phục vụ cho mục đích thông báo khuyến mãi, thẻ thành viên.

Bạn sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Acohi về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

Thông tin cá nhân của bạn (khách hàng) được Acohi cam kết bảo mật theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Acohi. Acohi cam kết không sử dụng, không chuyển giao, không cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào khi không có sự đồng ý của bạn.

This website is operated by Acohi. By visiting our site and/ or purchasing from Acohi, you engage in  and agree to be bound by the following terms and conditions. These Terms of Service apply to all users of the site, including without limitation users who are browsers, vendors, customers, merchants, and/ or contributors of content.

Please read these Terms of Service carefully before accessing or using our website. By accessing or using any part of the site, you agree to be bound by these Terms of Service. If you do not agree to all the terms and conditions of this agreement, then you may not access the website or use any services.

Please note that this website is built for worldwide access. Informations and prices on this website can be accessed worldwide.

Acohi reserves the right to update, change or replace any part of these Terms of Service by posting updates and/or changes to our website. It is your responsibility to check this page periodically for changes. Your continued use of or access to the website following the posting of any changes constitutes acceptance of those changes.

Section 1 – Online Shopping

By agreeing to these Terms of Service, you represent that you are:

  1. Responsible for your transaction at Acohi under your account and identity.
  2. At least the required age of your country to visit this website and use the service.
  3. Do not use our products for any illegal or unauthorized purpose (under current laws)

Section 2 – General Conditions

Acohi reserves the right at any time to deny your visit or transaction.

You agree not to reproduce, duplicate, copy, sell, resell or exploit any of the service, products under any circumstances without our permission.

Section 3 – Price

All products and services are in Vietnam Dong (VND). Orders outside Vietnam in foreign currency will apply the current exchange rate at the time you process the transaction.

Section 4 – Products & Services

Certain products or services may have limited quantities and some promotions will not be applied to those products and/or services.

Acohi have made every effort to display as accurately as possible our products (details, colours, forms). However, Acohi does not guarantee it will be a 100% accurate due to your monitor’s colour display.

Section 5 – Promotion

Promotions and sales updated on our website will apply some conditions. Please read carefully before process your transaction.

Some promotions and/or sales may end early prior to the set date.

Section 6 – Private Policy

Acohi will collect your informations including: name, email, phone number, address, date of birth. These informations are required to confirm your order to protect your benefits. On the other hand, these informations will be used for promotions and membership announcement.

You are responsible for protecting your account and transaction history. You need to let us know if anyone else is illegally using your account.

Acohi guarantees that your information will be protected under Acohi’s privacy policy. We guarantee not to use, provide, sell your information for any third-party company without your permission.